La ignorància no és excusa

Joan Solaz

Descripció:
És necessari plantejar dubtes en la població per crear la necessitat de coneixements. La base fonamental del menyspreu és la ignorància i per tant és important que el canvi de mentalitat, que porti cap a la normalització de les persones amb SIDA, comenci en la mentalitat col.lectiva partint del coneixement.
Fitxa tècnica: 25 fotografies sobre cartró ploma. 120 x 47 cm.